3. Quản lý kho hàng, đơn hàng, thống kê trên http://pos.pages.fm.

3.1 Cấu hình.

3.2 Sản phẩm.

3.3 Nhập hàng.

3.4 Đơn hàng.

3.5 Báo cáo.

Cách đăng nhập Pos của Pancake

Pos chuyên về kho hàng, đơn hàng, in đơn, báo cáo doanh thu của cửa hàng.

Để đăng nhập sử dụng pos, bạn vào bằng đường link : http://pos.pages.fm
Khi đăng nhập, giao diện sẽ hiện các trang mà bạn có vai trò là quản trị viên.
Nếu chưa xuất hiện bạn nhấn vào nút mũi tên xoay tròn cạnh danh sách cửa hàng để tải trang.

Lưu ý nếu bạn là biên tập viên thì khi đăng nhập bạn sẽ nhận được thông báo không đủ quyền hạn.
Khi đó bạn cần báo với quản trị viên của trang vào cấu hình nhân viên trong pos để chọn bạn vào sử dụng.

Trường hợp các page bán chung mặt hàng thì bạn có thể gộp page để rút ngắn thời gian tạo kho, sản phẩm. Đồng thời quản lý được cả 2 page trên cùng 1 cửa sổ làm việc),
Để làm được điều này bạn bấm vào nút thêm cửa hàng ở góc bên phải để nhập tên cửa hàng và chọn các page muốn gộp chung.

results matching ""

    No results matching ""