1.4 Chức năng bỏ qua bình luận của bài viết.

Mô tả:

Chức năng bỏ qua bình luận là chức năng giúp tự động lọc ra các bình luận ở một bài viết xác định. Khi thiết lập "bỏ qua bình luận" tất cả các bình luận trong bài viết đó sẽ được hệ thống tự động đánh dấu là đã đọc và không thông báo khi có bình luận mới.

Sử dụng:

Để kích hoạt chức năng bỏ qua bình luận, bạn chọn chức năng bài viết trên thanh công cụ của pages.fm và tích vào ô bỏ qua bình luận ở bài viết bạn không muốn nhận thông báo.

results matching ""

    No results matching ""