Giới thiệu.

Pancake là một công cụ hỗ trợ bạn quản lý Fan Page, chăm sóc khách hàng và bán hàng trực tuyến. Ứng dụng dễ dàng sử dụng và đặc biệt là không cần tải về và cài đặt, gồm các chức năng chính:

  1. Quản lý Fan Page trên https://pages.fm

  2. Tạo đơn hàng nhanh trên https://pages.fm

  3. Quản lý kho, đơn hàng, thống kê trên http://pos.pages.fm

Tích hợp phần mềm vận chuyển Snappy.vn

Link group hỗ trợ Pancake: https://www.facebook.com/groups/pancake.tools

results matching ""

    No results matching ""