Giới thiệu: Pancake là một công cụ hỗ trợ bạn quản lý Fan Page, chăm sóc khách hàng và bán hàng trực tuyến. Ứng dụng dễ dàng sử dụng và đặc biệt là không cần tải về và cài đặt, gồm các chức năng chính:

Quản lý Fan Page.

Quản lý bán hàng toàn diện.

Hiện nay Pancake hỗ trợ trên nền tảng:

Web quản lý Fan Page: https://pages.fm

Web quản lý bán hàng toàn diện: http://pos.pages.fm

Link group hỗ trợ Pancake: https://www.facebook.com/groups/pancake.tools/

results matching ""

    No results matching ""